Kongre Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız ve Akademisyenler

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) ve Avrasya Araştırma Enstitüsü (AAE), olarak uluslararası literatürde ilk olma vasfını taşıyan, Türk Enerji Birliği Kongresi’ni 29-31 Mart 2021 tarihleri arasında düzenleyeceğiz.

Bilindiği üzere enerji güvenliği sürekli gelişmekte olan endüstriyel ekonomiler için en hayati meseleler arasında önemini korumaktadır. Uluslararası arena da küresel çaptaki oyuncular dünyanın çeşitli bölgelerindeki enerji kaynaklarına erişim ve tedarikini sağlama açısından sürekli bir yarış içerisindeler. Bu küresel düzen içerisinde başta petrol ve doğalgaz olmak üzere pek çok zengin yeraltı kaynağına sahip olan Orta Asya ülkeleri de bir çok ülkenin ilgisini çekmektedir. Enerji ihracatına yönelik yapılanan Orta Asya ülkelerinin çeşitli aktörler ve dev enerji firmaları ile birçok ticari işbirlikleri de bulunmaktadır. Bu konuda Türkiye ile bölge ülkeleri arasında her alanda gelişen ilişkilerin enerji boyutunu incelemeye odaklanacaktır.

Genel olarak enerji kaynakları dinamikleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji teknolojileri entegrasyonu, yatırım imkanları, entegrasyon alanında temel problemler ve yol planı önerileri gibi konuların gündeme getirilmesini hedeflemektedir. Alanında uzman kişilerin ve akademisyenleri bir platform altında bir araya getirerek Türk Enerji Birliği’nin güncel durumu ile gelecek projeksiyonlarını masaya yatırarak politika yapıcılara yön göstermesi ve literatüre yeni bir soluk ve önemli katkılar sağlanmasını amaçlamaktadır.