Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHLERİ HAKKINDA

ÖZET GÖNDERİMLERİ TAMAMLANMIŞTIR. KİTAP BASIMI DAHİLİNDE TAM METİN GÖNDERİLERİ İÇİN SON TARİH 10.04.2021 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

Katılımcıların makale özetlerinde (200-250 kelime) yazılarında verilmek istenen ana mesaj, hipotezi, metodolojisi ve araştırma sonuçlarına dair bilgi verilmesi istenmektedir. Kongre, tüm Türk dillerinde, İngilizce ve Rusça olarak gerçekleştirilecektir. Tam metinlerde İngilizce makale başlığı ve özeti bulundurulması gerekmektedir.

Makale özetlerinin turkenerjibirligi@tespam.org adresine en geç 25.02.2021 tarihine kadar göndermelmesi beklenmektedir.

Gönderilen makale özetleri, alanında uzman kişiler tarafından kontrol edilmek üzere gönderilecektir. Tam metin makalelerini gönderen katılımcılara; TESPAM’ın “International Journal of Energy Studies” isimli uluslararası hakemli dergisine ve/veya Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün de “Eurasian Research Journal” isimli uluslararası hakemli dergisine gönderme ve/veya bir kitap olarak basılma imkanı sunulacaktır.

Tam metinlerin 7000 kelimeyi aşmaması ve makale yazım kurallarına uygun şekilde 20.03.2021’e kadar turkenerjibirligi@tespam.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Katılım sırasında sunumunuzu hangi dilde yapacağınızı önceden belirtmeniz Kongre programının düzenlenmesine yardımcı olacaktır.

Kongremize katılım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir ve kongrenin internet üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Tüm sorularınız için iletişim adresimiz, turkenerjibirligi@tespam.org

BİLDİRİ GÖNDERİM ALANLARI:

 • Enerji Güvenliği
 • Rezervler ve Kaynak Potansiyeli
 • Petrol ve Doğalgaz Kaynakları ve Dinamikleri
 • Boru Hattı Politikaları
 • Enerji Ticareti İmkânları
 • Doğalgaz Politikaları
 • Kömür Kaynakları ve Dinamikleri
 • Su Kaynakları ve Su Güvenliği
 • Enerji Alanında Teknoloji Gelişimi ve Teknoloji Entegrasyonu
 • Nükleer Enerji Potansiyeli ve Teknolojileri
 • Yenilenebilir Kaynaklar (HES, RES, GES, Bio, Hidrojen, JES, Diğer)
 • Enerji Denklemi ve Gelecek Projeksiyonları
 • Çevre ve İklim Değişikliği
 • Enerji Alanında İstihdam
 • Enerji Hukuku ve İhtilaflı Hususlar
 • Enerji Alanında İş Birliği ve Yatırım Fırsatları
 • Entegrasyon Alanında Temel Problemler
 • Entegrasyon Alanında Çözüm Önerileri
 • Türk Dünyasında Enerji Birliğinin Bölgesel ve Küresel Katkıları
 • Enerji Sosyolojisi, Psikolojisi ve Felsefesi
 • Enerji Arz ve Tedarik Güvenliği
 • Enerjide Siber Güvenlik
 • Enerji Alanında Medya ve Tanıtım
 • Enerji Tarihi
 • Enerji Ekonomisi ve Maliyetleri
 • Enerji Fiyatları ve Projeksiyonları
 • Enerji Diplomasisi ve Siyaseti
 • Enerjide Yüzey Tesisleri ve Yeni Dizaynlar
 • KBRN Tehditleri, Pandemi ve Enerji
 • Türk Dünyası İle İlgili Diğer Konular, Öneriler ve Projeler