TÜRK Dünyası ENERJİ ile bir araya geliyor!


Önemli Tarihler
Makale Özet Gönderim Son Tarih:  25 Şubat 2021
Kabul Bildirisi:  5 Mart 2021
Tam Metin Gönderim Son Tarih:  20 Mart 2021
Kongre Programı İlanı:   15 Mart 2021
Kongre Tarihleri: 29-31 Mart 2020

 • KONGREDE ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI
 • Enerji Güvenliği
 • Rezervler ve Kaynak Potansiyeli
 • Petrol ve Doğalgaz Kaynakları ve Dinamikleri
 • Boru Hattı Politikaları
 • Enerji Ticareti İmkânları
 • Doğalgaz Politikaları
 • Kömür Kaynakları ve Dinamikleri
 • Su Kaynakları ve Su Güvenliği
 • Enerji Alanında Teknoloji Gelişimi ve Teknoloji Entegrasyonu
 • Nükleer Enerji Potansiyeli ve Teknolojileri
 • Yenilenebilir Kaynaklar (HES, RES, GES, Bio, Hidrojen, JES, Diğer)
 • Enerji Denklemi ve Gelecek Projeksiyonları
 • Çevre ve İklim Değişikliği
 • Enerji Alanında İstihdam
 • Enerji Hukuku ve İhtilaflı Hususlar
 • Enerji Alanında İş Birliği ve Yatırım Fırsatları
 • Entegrasyon Alanında Temel Problemler
 • Entegrasyon Alanında Çözüm Önerileri
 • Türk Dünyasında Enerji Birliğinin Bölgesel ve Küresel Katkıları
 • Enerji Sosyolojisi, Psikolojisi ve Felsefesi
 • Enerji Arz ve Tedarik Güvenliği
 • Enerjide Siber Güvenlik
 • Enerji Alanında Medya ve Tanıtım
 • Enerji Tarihi
 • Enerji Ekonomisi ve Maliyetleri
 • Enerji Fiyatları ve Projeksiyonları
 • Enerji Diplomasisi ve Siyaseti
 • Enerjide Yüzey Tesisleri ve Yeni Dizaynlar
 • KBRN Tehditleri, Pandemi ve Enerji
 • Türk Dünyası İle İlgili Diğer Konular, Öneriler ve Projeler